Kaiutinjärjestelmän suunnittelu

  • Jakosuodatin

Speaker System DesignJakosuodatinta käytetään useamman ajurin kaiutinjärjestelmissä, joissa jakosuodatin on alijärjestelmä, joka erottelee tulevan signaalin sen taajuuksien mukaan ja ohjaa sopivalle ajurille. Ajuri saa virtaa ainoastaan niille suunnitellulta taajuusalueelta, mikä puolestaan vähentää ajureiden häiriöitä ja säröjen määrää.

Jakosuodattimet voivat olla joko aktiivisia tai passiivisia. Passiivinen jakosuodatin koostuu elektronisesta piiristä, joka käyttää yhden tai useamman vastuksen, induktorin ja ei-polaarisen kondensaattorin yhdistelmää. Nämä osat muodostetaan erittäin huolella suunniteltuun verkkoon ja ne sijoitetaan useimmiten tehovahvistimen ja kaiutinohjainten väliin, jotta se jakaisi vahvistimen signaalin taajuuden mukaan taajuuskaistalle ja oikealle ajurille.

Kun tarvitaan korkeamman tehon tasoa, vaaditaan aktiivista jakosuodatinta. Nämä voivat olla yksinkertaisia piirejä, jotka jäljittelevät passiivisen verkon vastausta, tai ne voivat olla monimutkaisempia, jolloin ne sallivat laajemman äänisäädön. Jotkut aktiiviset jakosuodattimet, erityisesti digitaalisissa kaiuttimien ohjausjärjestelmissä, voivat sisältää tilaa tarkan linjauksen vaiheelle ja dynamiikan, taajuusalueiden välille ja tasaukseen tarkoitetun aikasäädön.

  • Kotelot

Useimmat ajureista muodostuvat kaiuttimet ovat laatikon, kotelon tai kaapin sisällä. Kotelon tarkoitus on estää taka-ajureista tulevien ääniaaltojen vaikuttaminen edessä oleviin ajureihin. Takaa lähtevät ääniaallot ovat 180 astetta epätahdissa edestä lähtevien aaltojen kanssa, joten ilman koteloa ne voivat aiheuttaa äänenlaadussa ja voimakkuudessa suuria ongelmia.

  • Torvikaiuttimet

Torvikaiuttimet ovat kaiutinjärjestelmien vanhin muoto. Niiden käyttö ääntä vahvistavina megafoneina alkoi jo 1600-luvulla ja niitä käytettiin ensimmäistä kertaa mekaanisissa fonografeissa vuonna 1857. Ne käyttävät muokattua aallonsiirtäjää ajajan edessä tai takana, voimistaakseen ja muuttaakseen korkean paineen olosuhdetta suuremmalle mittakaavalle. Tämä nostaa kaiuttimen herkkyyttä ja keskittää äänen kapeammalle alueelle. Suuaukon, kurkun ja torven pituuden, kuten myös katettavan alueen suuruus, vaikuttavat suuresti siihen mihin tehtävään torvi sopii, jotta se voi tarjota mahdollisimman hyvän äänentoiston. Esimerkiksi pituus ja suun alueen poikkipintainen koko vaikuttaa siihen millaisia basso ääniä saadaan aikaan, nämä voivat vaatia jopa useamman jalan pituisia torvia. Koska tämä järjestelmä vaati joko paljon tilaa, tai torven ollessa taitettuna, paljon rahaa tuottamiseen, eivät torvet ole enää juurikaan käytössä, vaan uudet ja nykyaikaisemmat tekniikat ovat ottaneet vallan.