Kaiuttimien tekniset tiedot

Kaiuttimen tiedot sisältävät yleensä:

  • Specifications SpeakerKaiuttimen tai ajajan tyypin

Tämä toteutuu ainoastaan yksittäisissä yksiköissä. Vaihtoehtoihin kuuluvat esimerkiksi keskitasonkaiutin, bassokaiutin, diskanttikaiutin ja Full range eli koko alue -kaiutin.

  • Koko

Kartion kuljettajia mainittaessa kooksi laitetaan yleensä kartion ulkoiset mitat. Se voi myös harvinaisemmassa tapauksessa olla kartion ympäristön mitat kärjestä huippuun, tai kiinnitys reiän etäisyys seuraavaan kiinnitys reikään. Puhekela voi olla myös erikseen mainittuna. Jos kaiuttimella on puristus torvi kuljettaja, voidaan antaa myös torven kurkun halkaisija.

  • Nimellinen virta

Nimellinen, tai jopa jatkuva virta ja sen huippu, tai enimmäismäärä lyhyessä ajassa, jota kaiutin voi käsitellä. Eli sen maksimaalinen virranlähteen määrä, jonka se voi käsitellä, jota suurempi virtamäärä tulee tuhoamaan kaiuttimen. Ajaja voi tuhoutua jo paljon pienemmällä teholla, jos se on mekaanisilla rajoilla alemmilla taajuuksilla. Diskanttikaiuttimet voidaan myös saada tuhotuksi leikkaamalla vahvistin, eli tällöin vahvistimen piirit tuottavat suuria määriä energiaa, korkeilla taajuuksilla. Toinen tapa tuhota diskanttikaituin on soittaa musiikki tai siniaaltoja, jotka toimivat vain korkeilla taajuuksilla.

Molemmissa tapauksissa voidaan syöttää enemmän virtaa diskanttikaiuttimeen, kuin mitä se voi käsitellä. Joissain oikeusjärjestelmissä on määrätty laissa se, kuinka virtamäärät tulee ilmoittaa ja tämä helpottaa kaiuttimien vertailua. Muissa tapauksissa virtamäärän ymmärtäminen voi olla hyvin sekavaa.

  • Impedanssi

Tämä on yleensä 4 Ohmia, 8 Ohmia ja niin edelleen.

  • Kotelon tai kuoren tyyppi

Tämä koskee vain suljettuja järjestelmiä. Merkinnät voivat olla esimerkiksi basso, refleksi, tai suljettu.

  • Ajajien määrä

Tämä koskee ainoastaan kokonaisia äänentoistojärjestelmiä. Ne ilmoitetaan yleensä kaksisuuntaisina, kolmesuuntaisina, ja niin edelleen, riippuen ajajien määrästä.

Lisäksi voidaan joissain tapauksissa ilmoittaa myös:

  • Jakotaajuus

Jakotaajuus, tai jakotaajuudet voidaan ilmoittaa ainoastaan useamman ajajan järjestelmissä. Nämä ovat nimetyt välit taajuus rajoilla eri ajajien välillä.

  • Taajuusalue

Tämä koskee mitattuja tai määriteltyjä taajuusalueiden vaihtelua, eri sisääntulojen vaihdellessa taajuuksien välillä. Joskus se voi sisältää varianssirajan, esimerkiksi 2.5 dB.

  • Herkkyys

Tämä kertoo sen, millaisen äänenpainetason kaiutin tuottaa kaikumattomassa ympäristössä. Mitat ilmoitetaan usein desibeleinä. Tätä mittaa nähdään usein myös valmistajien tai myyjien markkinoinnissa, esimerkiksi mainoksissa tai myyntipuheissa.